A Delfin örs naplója (1967-1975b, 7.-8. osztály) 1973-74, 1974-1975

Print

1973-1974

Alakuló örsi foglalkozás

Elsö örsi összejövetelünket a szokásos jelentéssel kezdtük. Örsvezetönk kiválasztotta helyettesének [XY]-t, vagy röviden [XY]-t. Ö jelentett tehát. A formaságok után a tisztségviselöket kezdtük választani Ez kicsit hosszadalmasan, és zajosan ment végbe, ahogy ez ilyenkor lenni szokott. Örsvezetönk végül rendet teremtett, és két csatakiáltást javasolt. Mi az utóbbit választottuk: Zuhog a zápor ...

Végül az örs nevét választottuk meg. Rengeteg javaslat elhangzott, de legjobbnak a DELFIN elnevezést találtuk.

Ezek után a nótafát, [XY]-t kértük, javasoljon vidám dalokat. Az éneklés befejezésével nagyot játszottunk.

ÉLJEN AZ ÚJ ÚTTÖROÉV!

2. orsi foglalkozás

Jelentés alatt mindenki fegyelmezetten viselkedett, egyesek kivételével, akik általában az iskolai órákon is rendetlenkednek. Megpróbáljuk öket rendre tanítani.

Elhangzottak a "pihenj" és "oszolj" vezényszavak, az ors tagjai helyet foglaltak.

Örsvezetönk kihirdette, ki mennyi papírt gyüjtött a két hetes MÉH-verseny alkalmával:

[XY] [XY]-vel - 37 kg , [XY] 6o kg, [XY] 35 kg . - összesen: 132 kg .

Ezután egy fontos levelet olvasott fel, amelyet a Magyar Úttörok Szövetségétöl kaptunk. Arról szólt, hogy a budapesti úttörok egy újfajta versenyen vehetnek részt. Ez mindenkit nagy izgalomba hozott, és elhatároztuk, hogy benevezünk a versenyre.

3. örsi foglalkozás

Ismét jelentéssel kezdtük a foglalkozást. Ezután [XY] kért szót, titkosírást hozott, az örs számára. Mindenki helyeselte, hiszen mit lehet tudni, mikor lesz rá szükségünk... A titkosírást nem írjuk a naplóba, ezt minden örsi tag tudja.

Már csak a riadólánc hiányzott, ezt [XY] állította össze:

[névsor]

Majd játék és ének következett.

4. örsi foglalkozás

Jelentés után az öregek hónapjáról beszélgettünk.

Örsvezetönk egy érdekes vetélkedot állított össze, amit nagy örömmel fogadtunk. Sokat nevettünk a furcsa feladatokon: Az elsöben két-két gyerek állt egymással szemben, homlokaik között krumplit szorítva. Az a "pár" gyozött, amelyik éneklés közben ügyesen lépett egyet balra, egyet jobbra, anélkül, hogy a krumpli leesett volna.

A következöben titkosírást kellett megfejtenünk, ha ezt elolvastuk helyesen, megkaptuk a harmadik feladatot: a kéz-böl láb-ba kellett jutni egy-egy betü változtatásával. (pl: kéz-géz-gáz-láz-láb)

A foglalkozást ének zárta be.

5. örsi foglalkozás

Ünnepi foglalkozásunk tárgya november 7-e. Ezzel kapcsolatban sok szó esett Lenin életéröl és munkásságáról is.

ÉLJEN NOVEMBER 7!

6. örsi foglalkozás

Jelentés után az eddig érkezett "Nyelvorségen" feladatokat oldottuk meg közösen. Ez elég sok idot vett igénybe, mert több könyvet kellett átnéznünk a jó megfejtés érdekében. Mikor vé gr e elkészültünk, kedvenc játékunkat, a "földrengés"-t játszottuk.

7. örsi foglalkozás

Elhangzott a jelentés. Mindenki izgatottan ült le a helyére. Örsvezetönk könyvecskéket osztott ki közöttünk. Színdarabokat kerestünk, olyanokat, amelyeket elö tudunk adni az osztálykeretben megrendezett kult. seregszemlén. Végül kettöt választottunk ki. Az elsö címe: "Csak egy u gr ás". Szereplöi: Marika: [XY] , Micu: [XY] , Panni: [XY]. , Jutka: [XY] , Laci: [XY]

A második: "Ó, a helyesírás!" szereplöi: örsvezetö: [XY] , krónikás: [XY]

8. örsi foglalkozás

Jelentés befejezése után Örsvezetönk megkérdezte tolünk, mindenki megtanulta-e a szerepét. Kicsit bizonytalanul válaszoltunk, mert elég rövid idö állt a szövegtanulás rendelkezésére. Elso próbánk még rosszul sikerült, de a többi egyre szebb és jobb lett. A sok türelmet igénylö munka után mindannyian fáradtan indultunk haza.

9. örsi foglalkozás

Jelentés után megbeszéltük az újonnan érkezett "Nyelvorségen" feladatokat, és Örsvezetönk szétosztotta közöttünk. Házi feladatnak kaptuk, a foglalkozáson nem volt idonk oket megoldani, mivel próbálnunk kellett a klubdélutánra. Még voltak csiszolni valók, ezért sokat gyakoroltunk együtt.

Mikor elfáradtunk, elénekeltük az "Ej, haj, száll az ének" c. dalt, majd szembekötösdit játszottunk.

10. örsi foglalkozás

Izgatottan ültünk le a jelentés elhangzása után. Örsvezetönk megengedte, hogy egymás között meghányjuk-vessük a jan. 26-án rendezett klubdélutánt. Mindenki nagyon boldog volt, mert az egyik színdarab, a "Csak egy ugrás " címu, továbbjutott az iskolai versenyre.

Még egy jó hírt közölt velünk Örsvezetönk: a vöröskeresztes versenyen egy játékot nyertünk. Mindjárt ki is próbáltuk, nagyon jól szórakoztunk.

Örsvezetönk megkérdezte tölünk, ki szeretne táborba menni a nyáron. Úttörocsapatunk álló- és vándortábort is szervez az idén. Többen jelentkeztek ide is, oda is.

Végül az utoljára érkezett "nyelvörségen" feladatokat osztotta szét közöttünk örsvezetonk.

11. örsi foglalkozás

Elhatároztuk, hogy februárban két orsgyulés helyett kétszer szórakozni megyünk. Az elso pro gr am az "Elefántkirály" c. film megtekintése, közösen.

Ez a film mindannyiunknak nagyon tetszett, és melegen ajánljuk az állatbarátoknak. Sok afrikai állattal ismerkedtünk meg közelebbröl, egyes furcsa tulajdonságaikkal, mulatságos tetteikkel, szokásaikkal. A fiatal állatok esetlenségükkel, játékosságukkal megnyerték a közönség tetszését.


12. örsi foglalkozás

Második programnak a febr. 19-én eloadásra kerülo Gogol: Revizor-ját tuztük ki. Ezt a humoros színdarabot a Nemzeti Színházban tekintettük meg. A mindenki elott ismert színészek nagy sikert arattak. Az örs minden tagjának maradandó élményt nyújtott a tanulságos történet.

NE A TÜKRÖT ÁTKOZD, HA A KÉPED FERDE!

13. örsi foglalkozás

Ünnepi foglalkozásunkon március 15-rol beszélgettünk, majd a témához kapcsolódó dalokat énekeltünk: Esik eso karikára... , Kossuth Lajos azt üzente...

Végül nagyszeru hírt tudtunk meg, amelynek mindannyian örültünk:

BEJUTOTTUNK A "NYELVORSÉGEN" SZÓBELI DÖNTOJÉBE!!!


14. örsi foglalkozás

Foglalkozásunk jelentéssel kezdödött. Ismét örömhírt kell közölnöm: A február 9-én tartott iskolai kult. seregszemlérol bejutottunk a kerületibe!

A KERÜLETI KULTURÁLIS SEREGSZEMLÉN SZEREPLOINK ARANYÉRMET NYERTEK!

Erröl beszélgettünk, Örsvezetönk megköszönte a szereploknek a szereplést, és megvendégelte öket csokival.

A gyülés tulajdonképpeni tárgyának megbeszélésére, márc. 21-ére, a Tanácsköztársaság kikiáltásának ünnepére csak ezután került sor. Vidám énekléssel és játékkal fejeztük be a foglalkozást.

Ma, az ünnepélyes csapatgyülésen kisdobos- és úttöröavatás szemtanúi lehettünk. A csapatgyülés után örsvezetönk örsünknek kiselöadást tartott április 4-érol. Mi is sokszor hozzászóltunk, és elmeséltük, hol és mit olvastunk a tárggyal kapcsolatban. Vidám énekléssel búcsúztunk el egymástól, kellemes húsvétot kívánva.


1974-75.


Október végére újjászervezödött rajunkban a két örs. A mi örsünk névsora így alakult:

[névsor]

Alakuló örsi foglalkozás

Elsö összejövetelünkön eloször a tisztségeket osztottuk szét. Örsvezetonk újra örsvezetönk lett, orsünk neve sem változott. Delfinek maradtunk, igaz, van köztünk olyan is, aki tavaly nem közénk tartozott.

Második fontos téma a kétnapos osztálykirándulás szervezése volt. Megbeszéltük, ki mit hozzon: tut, cérnát, krumplit, stb.

Az örsi pénztár [XY] lesz, a tagdíj havonta 4 Ft

Nyáron a táborban több könyvet nyertünk, ezeknek is helyet kell "biztosítanunk". Elhatároztuk, hogy a 19 könyvbol álló örsi könyvtárat [XY]-nél tartjuk majd.

Zsuzsa néni tanácsára vállaltuk, hogy a "Kincskeresö" c. irodalmi folyóiratot havonta megvásároljuk, és egyenként elolvasgatjuk. Befejezésül vidáman elénekeltük az "Úttörögyerek"-et.

2. örsi foglalkozás

Az iskola elott találkozott az örs. Papírgyujtésre indultunk. Iskolánk papírgyujtési versenyt hirdetett a rajok között. A befolyó összeget egy chilei iskola építésére gyujtik majd össze.

Eredményes gyujtésünk jutalmául az örs képeket kapott, amelyeket a naplóba ragasztottunk. Összesen 46 kg-t gyujtöttünk!

3. örsi foglalkozás

Jelentés után [XY], örsünk kult. felelose gyönyöru elöadást tartott november 7-röl. Részletesen elmondta a Nagy Október eseményeit. Lenin életérol is beszélt nekünk. Végül hozzászóltunk, kiegészítettük a kiselöadást. [XY] az orosz órán tanult, Lenin életéröl szóló szöveget mondta el.

A foglalkozás befejezéséül mozgalmi dalokat énekeltünk.

4. örsi foglalkozás

A mai foglalkozáson örsvezetönk vetélkedot rendezett, a térkép segítségével. Ki kellett találnunk, melyik pont melyik városnak a helye.

A megfejtést itt közöljük: ...

5. örsi foglalkozás

Nagyon izgatottan ültünk a helyünkre. Mindenki könyvekben keresgélt. Színdarabot kutattunk, amit a raj kult. seregszemléjén eloadhatunk. Nagysokára Karinthy: "Röhög az egész osztály" c. darabjára bukkantunk, ezt találtuk legalkalmasabbnak.

A "Kislányom, édesem" c. [XY] könyvbol [XY] átdolgozott, "színpadra írt" egy részletet. Ezt gondoltuk a második számnak.

A keresésben úgy elröpült az idö, hogy már csak egy rövid játékkal búcsúzhattunk egymástól.

6. örsi foglalkozás

A mai foglalkozásra azért gyültünk össze, hogy a színdarabokat elpróbáljuk. Mindenki jól tudta a szerepét, apróbb pontatlanságok mégis elöfordultak. Ezeket csiszolgattuk a foglalkozáson.

Örsvezetönk végül a "Nyelvorségen" feladatokat osztotta ki, otthoni megoldásra.

7. örsi foglalkozás

Jelentés után [XY] és [XY] Budapest felszabadulásáról emlékezett meg. A gyönyörü kiselöadás után [XY] elmondta Várnai Zseni: Kopogtatok c. versét. Némi ünnepélyes csönd után az osztály klubdélutánjáról beszélgettünk. Rajunk másik örse, az Apolló örs jutott tovább a csapat kult. seregszemléjére, a "Chilei irodalmi színpad"-dal. Zsuzsa néni azt tanácsolta, hogy a csapatszemlére alakítsuk át a müsort úgy, hogy a mi örsünk is szerepeljen benne.

8. örsi foglalkozás

Kitöro örömmel fogadtuk a nagy hírt: a csapat kult. seregszemléjéröl TOVÁBBJUTOTTUNK A KERÜLETI SEREGSZEMLÉRE chilei müsorunkkal!!!

9. örsi foglalkozás

Ma ismét rendhagyó gyülést tartottunk, összevont örsgyülést rajunk másik örsével. Chilei müsorunk fopróbáját tartottuk. A müsorban énekszám is van, ezért megkértük Székely Marika nénit, ének-zene szakos tanárnöt, hogy segítsen nekünk. O elmagyarázta nekünk, hogyan énekeljünk, és kijavította a még nem tiszta hangokat. Minden egyes ütemre nagy súlyt kell helyeznünk, jól be kell gyakorolnunk, hiszen a Kerületi Seregszemlén az iskolák legjobbjai mérik össze erejüket.

10. örsi foglalkozás

Ma ismét ünnepi foglalkozást tartottunk. Kétszeresen ünnepeltük - magunkat.

Elsö örömünk oka: Örsvezetönk bejelentette:

BEJUTOTTUNK A NYELVORSÉGEN SZÓBELI DÖNTOJÉBE!

Örsvezetonk arról is beszámolt, hogy mit jegyzett fel a megbeszélésen, ahol tájékoztatták a résztvevöket a szóbeli döntö feltételeiröl. Ott megtudta azt is, hogy a verseny elsö három helyezettjének díja ismét nyári táborozás lesz.

A mi örsünket öt pajtás képviseli majd: [névsor]

Másodszor a következo miatt örültünk: A KERÜLETI KULT. SEREGSZEMLÉN ELSO HELYEZÉST ÉRTÜNK EL.

Ez azt jelenti, hogy chilei musorunkkal felléphetünk az Egyetemi Színpadon - a világot jelento deszkákon!

... Elért helyezésünket OKLEVÉL is bizonyítja.

11. örsi foglalkozás

Mai foglalkozásunkon 1848. március 15. eseményeiröl emlékeztünk meg. Erröl [XY] tartott szép kiselöadást nekünk. Mindenki figyelmesen hallgatta végig, majd tapssal köszöntük meg fáradságát. [XY] elevenítette fel emlékezetünkben Petöfi és Arany életét. Barátságukról is szólt néhány szót.

Végül az ünnep tiszteletére forradalmi dalokat énekeltünk.

KÖSZÖNTJÜK A XI. KONGRESSZUS RÉSZTVEVOIT !

12. örsi foglalkozás

A foglalkozásra [XY] és [XY] készült fel elöadással.

Április 4-röl beszélgettünk. Könyvekböl hallottunk részleteket a felszabadulással kapcsolatban.

Itt kell megemlítenünk, hogy örsünk néhány tagja könyvkiállítást rendezett iskolánk egyik folyosóján. A kiállítás "förendezoje" Zsuzsa néni volt.

A gyülés második felében a kon gr esszus minket érintö határozatait vitattuk meg.

13. örsi foglalkozás

Ma azért ültünk össze, hogy megbeszéljük a NYELVORSÉGEN versenyen történteket. A vetélkedon 3. HELYEZÉST értünk el.

14. örsi foglalkozás

Ma rendbontó gyülést tartottunk az úttöroházban. Az irodalom szakkör meghívott minket egy íRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓRA, ahol Hárs László beszélt nekünk könyveirol.

A találkozóra kellöen felkészültünk, mindannyian elolvastuk a "Majd a gyerek" c. regényt. E könyv folytatása az "Ezek a pesti gyerekek". A találkozón megtudtuk, hogy készülöben van a harmadik és egyben befejezö folytatás is. Ez majd a "Mi is voltunk gyerekek!" címmel jelenik meg. Örülünk, hogy megismertük ezeket a regényeket, mert a felszabadulás elötti nehéz idökröl sok mindent megtudtunk belölük.

15. örsi foglalkozás

Ünnepélyes foglalkozásunkon [XY] beszélt nekünk május 1-érol, a munka ünnepéröl.

ÉLJEN MÁJUS 1 !